Aktualności

https://wyplatazalot.pl/wp-content/uploads/2018/10/adult-airport-arrival-1008155.jpg

Odszkodowanie za odwołany lot


Nie każdy wyjazd to przyjemne wspomnienia. Zwykle planując urlop nie zaprzątamy sobie głowy takimi zagadnieniami, jak odwołany lot i prawa pasażera. Tymczasem nieplanowane historie mogą się zdarzyć każdemu. Dlatego warto znać swoje prawa, aby w stosownym momencie móc się na nie powołać. To temat, który najlepiej zgłębić przed wyjazdem – po to, by wiedzieć, jakie są obowiązki linii lotniczych względem pasażerów na wypadek sytuacji awaryjnych.

Wiele scenariuszy

Podróżny może napotkać na swojej wakacyjnej drodze wiele scenariuszy z liniami lotniczymi w tle. To może być odwołany lot, opóźniony lot, zgubiony lub zniszczony bagaż oraz nadkomplet pasażerów na pokładzie, który skutkuje brakiem miejsca dla osoby, posiadającej ważny bilet. Ważne, aby w każdej z wymienionych sytuacji nie dać się ponieść emocjom i nie stracić głowy. Zwłaszcza, że prawo stoi po stronie pasażera, dając mu do ręki konkretne instrumenty. Odwołany lot i prawo pasażera to jeden z tematów, jakie obejmuje Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z 11.02.2004 r. ustanawiające zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych za zakłócenia lotów, w skrócie WE 261. Regulacje, jakie zawiera, obejmują pasażerów lotów wewnątrzunijnych oraz takich, które zaczynają się w jednym z państw Unii Europejskiej. Istotny jest fakt, że przepisy obowiązują wszystkich przewoźników, czyli linie tradycyjne, nisko-kosztowe i czarterowe – bez względu na cenę biletu, klasę podróży i klasę rezerwacyjną. 

Trzy opcje

Odwołany lot i prawa pasażera to dla poszkodowanego:

– zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni jeśli pasażer zdecyduje się odstąpić od umowy,

– zmiana planu podróży, czyli alternatywny lot w możliwie najbliższym terminie lub terminie dogodnym dla pasażera, ale w miarę dostępności miejsc na tej samej trasie, w identycznych lub podobnych warunkach

– odszkodowanie dla pasażera w wysokości od 250 euro za lot do 1500 km, 400 euro w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km, oraz aż po 600 euro dla lotów jeszcze dłuższych.

Brak odszkodowania

Bywają przypadki, kiedy odwołany lot nie wiąże się z obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, w których przewoźnik poinformował klientów o zmianie w okresie do 2 tygodni przed planowanym czasem odlotu. Rekompensata finansowa nie przysługuje również, kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołanym locie i jednocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży w porównywalnym czasie, ale innym lotem. Odwołany lot i prawo pasażera nie obowiązuje również w sytuacjach wystąpienia tak zwanej siły wyższej. To okoliczności wyjątkowe, na które przewoźnik nie ma wpływu. Prawo unijne również w tej kwestii posiada regulacje. Precyzuje, że linie lotnicze nie są odpowiedzialne za złe i trudne do przewidzenia warunki meteorologiczne, uniemożliwiające lot, nie ponoszą konsekwencji za zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów, destabilizację polityczną danego regionu czy awarię silnika spowodowaną zderzeniem ze stadem ptaków (tzw. bird strike) 

Problematyczne awarie

Osobnym zagadnieniem są usterki techniczne samolotu. Zwykle nie wynikają one z działania siły wyższej, lecz zaniedbań w obsłudze technicznej samolotu. Dlatego też jego ewentualna techniczna wada to coś, co nie zwalnia przewoźnika z wypłaty odszkodowania, ponieważ jego przedstawiciele powinni mieć świadomość, jaką flotą dysponują i w jakim jest stanie. Jednak bywają usterki, spowodowane przez czynnik nadzwyczajny, na który linie lotnicze nie mają już wpływu. Przykładem jest chociażby awaria silnika przy zderzeniu z ptakiem, choć i tutaj temat jest bardziej skomplikowany. Jeśli wiadomo, że na danym lotnisku takie zagrożenie kolizją z ptakiem jest wzmożone, ten czynnik nie stanowi wówczas nadzwyczajnej okoliczności i przewoźnik powinien go brać pod uwagę. 

Odwołany lot i wypłata odszkodowania w przypadku zasadności roszczenia zwykle odbywa się w formie pieniężnej. Jednak przewoźnik może również zaproponować rekompensatę innego typu, na przykład w formie vouchera. Na taka opcję sam zainteresowany musi wyrazić pisemną zgodę.SPRAWDŹ KWOTĘ ODSZKODOWANIA

TYLKO 2 MINUTY! BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Total$

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 122 8223

kontakt@wyplatazalot.pl

ZGŁOŚ
SZKODĘ