Polityka prywatności


Polityka prywatności


I. Informacje Ogólne

Właścicielem serwisu www.wyplatazalot.pl („Serwis”) jest Wypłata Za Lot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralna 11/68 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000690365, o numerze NIP: 9512443248 („Wypłata Za Lot”).

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Wypłata Za Lot.

II. Definicje

Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu uzyskuje lub udostępnia dane.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka): Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu i wykorzystywane przez Serwis do korzystania z jego zawartości, o charakterze: (i) „sesyjnym”: pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (ii) „stałym”: przechowywane są w Urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Urządzenie: urządzenie elektroniczne (komputer, tablet, smartfon, itp.) za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Serwisu.

III. Dane gromadzone przez serwis
 1. Serwis gromadzi i przetwarza informacje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje o parametrach technicznych Urządzenia i połączenia z Serwisem (w tym adres IP Urządzenia). Powyższe dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych.

 3. W przypadku kiedy dane podane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

IV. Pliki cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies, umieszczanych przez Serwis na Urządzeniu, które wykorzystywane są do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika. Pliki też mogą być udostępniane przez Serwis osobom trzecim.

 2. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień Urządzenia (przeglądarki internetowej) skutkującej usunięciem plików cookies, czy też automatyczne ich blokowaniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dokonanie takiej zmiany powodować może całkowite lub częściowe ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności Serwisu.
V. Dziennik zdarzeń serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika określonych przez Serwis podlegają zapisywaniu w dzienniku zdarzeń serwera. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, tj. do analizy funkcjonowania oprogramowania Serwisu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu.
 2. Informacje określone w punkcie poprzedzającym mogą zawierać dane dotyczące wybranych parametrów technicznych Urządzenia i połączenia internetowego (w tym adres IP, z którego korzysta Użytkownik).
VI. Udostępnianie i przetwarzanie danych
 1. Dane Użytkownika mogą być udostępniane przez Wypłata Za Lot osobom trzecim w granicach określonych przez obowiązujące przepisy.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą być udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
VII. Newsletter
 1. Newsletter ma charakter informacyjny i jest przesyłany w postaci wiadomości mailowej na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

 2. Celem dystrybucji Newslettera, Serwis przetwarza adres e-mail Użytkownika wraz z datą jego dodania.

 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pomocą łącza (aktywny link) zawartego w jego treści.

VIII. Inne postanowienia
 1. Wypłata Za Lot nie wyraża zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych na adresy wskazane w Serwisie.

 2. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia związane w związku z funkcjonowaniem Serwisu winny być kierowane na adres e-mail: kontakt@wyplatazalot.pl
 3. Wypłata Za Lot zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności za jednoczesnym opublikowaniem zmienionej treści na stronie internetowej: https://wyplatazalot.pl/polityka-prywatnosciNie jesteś jeszcze pewien ile możesz dostać?

Wypełnij formularz